Sklad

Skladový program WS1 umožňuje sledovat informace o stavu a pohybech zboží v rozsahu do 15.000 druhů. Program pracuje v prostředí operačního systému MS-Windows 95/98 nebo kompatibilním. Pro svou práci potřebuje laserovou nebo inkoustovou tiskárnu, stvrzenky prodeje v hotovosti předpokládají existenci úzké jehličkové tiskárny.

  Zásoba se člení na:
 • a) Zboží, které je k dispozici
 • b) Zboží, které je u komisních odběratelů
 • c) Zboží, které je poškozené a čeká se na jeho vrácení či výměnu
  Sledovanými pohyby jsou:
 • a) Příjem zboží - nákup
 • b) Příjem zboží - převedený z jiných středisek firmy
 • c) (Vnitro)výdej zboží - do spotřeby, do komise nebo na jiné středisko firmy
 • d) Prodej na fakturu
 • e) Prodej za hotové (pokladna)

Každá skladová karta je identifikována 9-ti (nebo 13-ti) místným alfanumerickým kódem. Skladová karta může obsahovat informace až o šesti prodejních cenách (pásma A až F). Při prodeji lze uplatnit individuální ceny i rabaty - pro každé zboží jinak.

Program umožňuje export vystavených faktur a údajů o tržbách do účetnictví WU.

Dále můžete využít přenosu výdejek do dalších skladů (převod z centrálního skladu do střediskových podskladů), kde se tyto výdejky transformují na příjemky. Kdykoliv můžete zjistit aktuální stav zboží u svých komisních odběratelů podobně jako stav zboží, u kterého probíhá reklamační řízení. Program tiskne celou řadu různých tiskových výstupů se značnou variabilitou nastavitelných parametrů. Umožňuje evidenci reklamací, přijímání zakázek k servisu. Tiskne objednávky.

Program může, při dodržení určitých pravidel, pracovat v prostředí počítačové sítě. Jednotlivým uživatelům lze nastavit přístupová práva, povolující/zamezující vstup do zvolených modulů programu.

Galerie