Mzdy (prostředí MS-Windows)

Program WMZDY umožňuje zpracování mzdové agendy pro malé i velké organizace. Je provozovatelný na počítačích s 32 (či 64)-bitovým operačním systémem MS-Windows (8, 10, 11). Pro kvalitní tisky je vhodná inkoustová nebo laserová tiskárna. Možná je i práce v počítačové síti. K dispozici se nabízí multiverze, umožňující zpracování 3, 6, 15 nebo až 99 firem.

Práce s programem je velmi jednoduchá - intuitivní. Rychle se s ním naučíte pracovat. Vlastní výpočty lze libovolně opakovat a to až do vykonání uzávěrky zvoleného měsíce. Program tiskne celou řadu přehledů a tiskopisů (výplatní pásky několika typů, mzdové listy, přihlášky a odhlášky u OSSZ, hlášení zdravotním pojišťovnám a OSSZ, zápočtové listy, daňová potvrzení, ELDP....). Umožňuje zpracování statistických šetření ISP a ISPV, exportuje celou řadu tiskových výstupů pro další zpracování v tabulkových programech (např. MS-Excel). Samozřejmostí je export tiskových přehledů do PDF souborů. Evidenční listy důchodového pojištění, oznámení o nástupu do zaměstnání, daňové přehledy a některé další výstupy lze exportovat do XML-souborů k elektronickému odesílání. Výplatní pásky je možné zaměstnancům odesílat e-mailem. Rovněž umíme generovat převodní příkazy pro internetové bankovnictví

Program je průběžně aktualizován v souvislosti se změnami příslušných zákonů a vládních nařízení. Uživatel si nové verze stahuje z internetu kdykoliv potřebuje. Je to řešeno velmi jednoduše, bez zbytečných dotazů.

Galerie