Kniha jízd

Program KNIHA JÍZD umožňuje evidovat jednotlivé cesty motorových vozidel (2 až 99 - dle zakoupené licence). Jeho funkčnost je podmíněna 32-bitovým operačním systémem MS-WINDOWS 95 nebo některou vyšší kompatibilní verzí tohoto systému. Doporučený počítač je PC-Pentium, libovolná (nejlépe inkoustová či laserová) tiskárna formátu A4. Potřebné grafické rozlišení obrazovky je 800 x 600 pixelů.

Tvorba knihy jízd je podmíněna zadáváním jednotlivých cest. Během tohoto zadávání se program učí obce, vzdálenosti mezi nimi a účely (důvody) těchto cest. Díky tomuto systému je práce s programem pohodlná a rychlá. Pro usnadnění práce máte k dispozici užitečné funkce, jako například průběžné sledování hladiny pohonných hmot v nádrži či možnost práce s tzv. rychlou knihou, kdy si popíšete trasy (okruhy) a zvolenou trasu umísťujete do kalendáře.

Galerie